Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

majenki
21:32
2937 e011
Reposted fromanheros anheros viairmelin irmelin
majenki
21:31
8250 4238 470
16 czerwca 2019, zachód słońca, Kraków (timelapse), moje
Reposted fromikari ikari viapl pl
21:31
6324 988f 470
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viairmelin irmelin
majenki
21:30
Nocne powietrze, dobra rozmowa oraz niebo pełne gwiazd potrafią uleczyć prawie każdą ranę.
— Beau Taplin
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadygoty dygoty
majenki
21:30
6611 48a1 470
Reposted fromFlau Flau viadygoty dygoty

February 03 2019

majenki
14:43
1637 7a45 470
majenki
14:43
4149 305b 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
majenki
14:42
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
majenki
14:42
majenki
14:40
2761 ba62 470
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasober sober

January 31 2019

majenki
20:04
4715 5b60 470
Reposted fromtoganja toganja viafreeway freeway
majenki
20:04
tęskniłam za twoim smakiem, zupko.
Reposted fromdygoty dygoty
majenki
20:03
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
majenki
20:03
0296 313e 470

mightyhealthyquest:

IT’S ALWAYS TEA TIME!

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadygoty dygoty
majenki
20:02
Reposted fromgruetze gruetze viasunako sunako
majenki
20:00
0983 c854
<3
majenki
19:59
0501 6873 470
Reposted fromoll oll viafreeway freeway
majenki
19:59
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
majenki
19:58
1189 a9c6 470
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
majenki
19:57

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl