Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

majenki
17:59
2263 5d90 470
Reposted fromIrritum Irritum viairmelin irmelin
majenki
17:58
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
majenki
17:56
7425 dd77 470
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
majenki
17:56
8250 b0f9 470

March 06 2018

majenki
20:44
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
majenki
19:30
7175 42b2 470
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
majenki
19:10
Myślę, że życie polega na stawianiu sobie celów.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viakartoNik kartoNik
majenki
17:34
5465 5435 470
17:34
7132 9325 470
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajointskurwysyn jointskurwysyn
majenki
17:16
7607 d7a7 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viamonjurka monjurka
majenki
17:16
3330 3e61 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viarabarbarowy rabarbarowy
majenki
16:31
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
majenki
16:28
5677 034a 470
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin
majenki
16:26
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
majenki
16:11

March 05 2018

majenki
19:10
8535 9961 470
trzeci do pary 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
majenki
19:07
Winter Wolken
Reposted fromdhoop dhoop viapersona-non-grata persona-non-grata
majenki
18:54
4059 4c03 470
Reposted fromkarahippie karahippie viarabarbarowy rabarbarowy
18:54
4184 db07 470
Reposted fromolivje olivje viarabarbarowy rabarbarowy

March 04 2018

majenki
13:41
9516 e882 470
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl