Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

majenki
18:30
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
majenki
18:30
majenki
18:25
9571 9aaf 470
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
majenki
18:25
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadrunkwhipster drunkwhipster
majenki
18:23
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
majenki
18:23
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
18:23
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
18:22
1143 b91e 470
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
majenki
18:20
6608 0fa3 470
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viap168 p168
majenki
17:01
1360 7354 470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinac26 paulinac26
majenki
17:01
8406 ae1e 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
majenki
17:01
0630 053a 470
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
majenki
17:00
9560 0190 470
Reposted fromslodziak slodziak viaoutline outline
17:00
majenki
17:00
majenki
16:59
majenki
16:57
majenki
16:56
7817 ed57 470
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
majenki
13:22
3373 8f44 470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieprzytomny nieprzytomny
majenki
10:19
0326 e06b 470
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl